CZ PL EN

EVVO konference 2022

Ochrana přírody, nedílná součást naši společnosti

URSUS zážitkové centrum a Informační středisko CHKO Beskydy hostilo nevšední konferenci o ochraně přírody. Tematického odpoledne se zúčastnili pedagogové se zaměřením na  environmentální výchovu, rovněž i ostatní pedagogové, kterým ochrana přírody není lhostejná.

Této akce se zúčastnilo 26 pedagogů z Moravskoslezského kraje. Cílem konference nebyla pouze nabídka a ukázka přírodovědně zaměřených vzdělávacích programů, nosným tématem byla osvěta ochrany hmyzu a zadržování vody v krajině. Nedílnou součástí byla rovněž diskuze nad faktory, které negativně ovlivňují krajinu, používání těžké techniky v zemědělství a lesnictví, používání chemických přípravků, pesticidů, nadměrné kosení zahrad.

  

Celý článek naleznete zde 

Odkaz na galerii zde