CZ PL EN

MSK – URSUS zážitkové centrum IV

Hlavním cílem projektu „URSUS zážitkové centrum IV“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o ochranu životního prostředí, zvýšit pozitivní přístup k přírodě, její ochraně, přijmutí zodpovědnosti za ochranu a zachování životního prostředí, zvýšit zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří Beskydy, které je nedílnou součásti Karpatského pohoří a karpatského přírodního,

kulturního a historického dědictví. Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti především Moravskoslezských Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezských Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu.