CZ PL EN

Přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezského kraje

MSK Přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezského kraje 

  

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím činnosti neziskové organizace infinity-progress z.s., která provozuje URSUS zážitkové centrum a Informační středisko pro Chráněnou krajinnou oblast Beskydy v Dolní Lomné posilňovat poslání a vizi neziskové organizace ukotvených v jejích stanovách.

 

Cílové skupiny:

Rodiny s dětmi 3+ Děti mateřských škol (2-7 let)

Žáci základních škol (6-15 let)

Studenti středních škol (15-20)

Děti a mládež (15-30)

Dospělí (18-60)

Senioři (60+)

Znevýhodnění - děti, mládež, dospělí, senioři, zájmové skupiny

Turisté, návštěvníci Moravskoslezského kraje