CZ PL EN

Vybrané výstupy projektu

Report - PDF

 

Konference - prezentace

 

Krása motýlích křídel

 

Omalovánka

 

Ilustrovaný a zveršovaný příběh modráska černoskvrnného, jednoho z nejkrásnějších a zároveň kriticky ohrožených motýlů z čeledi modráskovitých. 

Součástí omalovánky je obrázek Životní cyklus modráska černoskvrnného, který děti doplní. Takto vytvořený obrázek si poté mohou zarámovat a pověsit na stěnu. 

 

Expozice o motýlech

             

 

Pro návštěvníky jsme v letošním roce připravili novinku v podobě nově vzniklé expoziční části Krása motýlích křídel.  Zde se dovědí nejen zajímavosti o vybraných druzích motýlů vyskytujících se na území Beskyd, včetně těch z čeledi modráskovitých, ale rovněž si mohou pod lupou prohlédnout detailní části motýlího těla.

Návštěvník si tak položí otázku „Jak mocná je matka příroda a mohla něco tak kouzelného vytvořit?“

 

Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ

Nově vytvořený vzdělávací program Krása motýlích křídel obsahuje metodickou příručku a didaktické pomůcky pro vyučující MŠ, ZŠ a zájmových útvarů.

Metodická příručka obsahuje řadu aktivit na téma Hmyz, Význam hmyzu v krajině či Tajuplný život modráska černoskvrnného. Vyučující se může těšit na badatelské,

názorně-demonstrační či kreativní aktivity. Součástí příručky jsou pracovní listy, ilustrované a textové domino či podpůrný metodický materiál v podobě nádherných fotografií.

 

 

Terénní exkurze  a badatelská činnost v lokalitě  Lomná

Účastníci se během terénní exkurze seznamují s biotopem mokřadu a příběhem modráska bahenního, který se vyskytuje v lokalitě Lomná. Součástí programu je rovněž badatelská činnost, kde účastníci vyhledávají a pozorují vybrané zástupce hmyzí říše (modrásek bahenní, mravenec myrmica sabuleti, hnědásek rozrazilový, babočka kopřivová, vážka ploská, potápník vroubený, znakoplavka obecná, krvavec toten, suchopýr úzkolistý, rašeliník, orobinec širokolistý, mateřídouška vejčitá, kopřiva dvoudomá a mnohé další). Svá pozorování zaznamenávají a vyhodnocují. Během exkurze se za výkladu vyučujícího seznamují rovněž účastníci se způsoby ochrany daných lokalit, významem mokřadů pro krajinu, významem modráska bahenního, jakož i dalších živočichů a rostlin pro ekosystém.

   

Připravujeme II. část expozice