CZ PL EN

MSK URSUS zážitkové centrum V

MSK URSUS zážitkové centrum V

  

 

MSK URSUS zážitkové centrum V

Hlavním cílem projektu „URSUS zážitkové centrum V“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří Beskydy, které je nedílnou součásti Karpatského pohoří a karpatského přírodního, kulturního a historického dědictví. Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti především Moravskoslezských Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezských Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu.

 

Účelové určení projektu/výstupy projektu:

Klíčová aktivita 1: Realizace EVVO výukových programů pro školy, školská zařízení; děti a mládež v rámci příměstských táborů Moravskoslezského kraje

Klíčová aktivita 2: Realizace osvětových programů, informačních programů se zaměřením na zvyšování pozitivního přístupu k přírodě, k ochraně životního prostředí, ke zvyšování povědomí o významu zachování přírodního a kulturního dědictví pro další generace.

Klíčová aktivita 3: Vytvoření propagačního materiálu, jehož cílem je zvyšování osvěty a poskytnutí informací, nejnovějších poznatků v oblasti ochrany životního prostředí, EVVO, přírodního a kulturního dědictví Moravskoslezského kraje.

Klíčová aktivita 4: Oprava a údržba vnitřních a venkovních prostor URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy

 

Cílové skupiny:

1. Děti, mládež

2. Děti, mládež, dospělí se zdravotním omezením nebo jinak sociálně vyloučeni (spolupráce se SONS, školskými a jinými zařízeními, jejichž cílová skupina je se zdravotním či jiným omezením)

3. Děti MŠ, žáci SŠ, studenti SŠ

4. Rodiny s dětmi

5. Veřejnost

 

Obrázky

8714whatsapp_image_2022_08_22_at_09.37.40_7_.jpeg