CZ PL EN

Ukraine meets eu/ukrajina se začleňuje do evropské unie

Ukraine meets eu/ukrajina se začleňuje do evropské unie

Název projektu: UKRAINE MEETS EU/UKRAJINA SE ZAČLEŇUJE DO EVROPSKÉ UNIE

Program: ERASMUS+, Partnerství malého rozsahu

Období realizace: 1.6.2023 - 31.5.2025

Nositelé projektu: infinity centrum s.r.o. (Česká republika)

                                nevládní asociace Building Bridges (Španělsko)

 

Přidružení partneři projektu za Českou republiku: MAS Jablunkovsko, z.s.; Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s., infinity-progress z.s.

Během dvouletého projektu, jehož nositelem je jazykové a vzdělávací centrum infinity s.r.o., se ve spolupráci se španělskou organizaci Building Bridges se sídlem v Madridu, vytvoří inovativní výstupy na posílení odborných kompetencí mladých ukrajinských obyvatel a na podporu jejich integrace do společnosti v obou zapojených zemích do projektu.

Podpora spočívá ve vytvoření e-learningové platformy se třemi vzdělávacími kurzy zaměřené na rozvoj odborných jazykových dovedností v agropodnikání/zemědělství, pohostinství a osobním brandingu. Osvojené odborné dovednosti upevní během studijních exkurzí, workshopů, praktických nácviků a stáží v relevantních podnicích a organizacích.

Projekt se prostřednictvím aktivit rovněž zaměřuje na přenos znalostí a postupů, které umožní zapojeným mladým ukrajinským obyvatelům ve Španělsku a České republice získat zaměstnání ve zmíněných specifických oblastech rovněž s využitím digitálních nástrojů.

Nabyté odborné kompetence a posílené dovednosti zapojení účastníci uplatní při nalézání zaměstnání, čímž se stanou konkurenceschopnějšími.

Součásti projektu jsou instruktážní kurzy zaměřené na rozvoj odborných dovedností pracovníků s mládeži v kulturně-sociální oblasti a v záležitostech týkající se práce s uprchlíky.

Výsledky a výstupy projektu budou dostupné všem zájemcům na webových stránkách, které budou v rámci projektu vytvořeny.

Nevládní asociace Building Bridges, Španělsko, vnese do projektu své zkušenosti v rozvoji sociálních projektů zejména v oblasti digitalizace a mezinárodní spolupráce. Naopak infinity centrum s.r.o., Česká republika, přispěje svými zkušenostmi v neformálním vzdělávání se znevýhodněnými skupinami, stejně jako s tvorbou vzdělávacích programů a předchozími zkušenostmi s realizací projektů na evropské úrovni.