CZ PL EN

Objevujeme nové cesty pro rozvoj venkova (KA1)

Objevujeme nové cesty pro rozvoj venkova

Projekt hrazen z dotačních prostředků ERASMUS+, individuální vzdělávání zaměstnanců.

Období realizace: září 2018-srpen 2021

I přes značné potíže spojené s globální pandemií COVID 19 se podařilo neziskové organizaci infinity-progress z.s. , která provozuje URSUS zážitkové centrum a IS CHKO Beskydy v Dolní Lomné, naplnit projektové cíle a výstupy, a to vybrat klíčové zaměstnance k účasti na vzdělávacích kurzech, workshopech, seminářích v zahraničí.

Na 13 zaměstnanců, někteří opakovaně, vyjížděli na Island, Slovensko, do Velká Británie, Irska nebo Rakouska, kde se účastnili odborných vzdělávacích programů zaměřených na osvojování si nových či inovovaných metod, přístupů, forem práci při lektorování programů, tvorbě vzdělávacích programů zaměřených na přírodní a kulturní dědictví.

Vybrané vzdělávací programy byly rovněž zaměřeny na zvyšování odborných dovedností v anglickém nebo německém jazyce. Za tímto účelem vybraní zaměstnanci vyjeli na jazykovou stáž do Irska nebo Rakouska, kde v reálném prostředí daného jazyka snáze rozvíjeli své komunikační a náslechové dovednosti.

Během účasti na vzdělávacích programech se nejen zdokonalovali v odborných odvětvích jako Biomimetika (studium strategií přežití organismů v přírodě), Fytoterapie (využívání planých bylin v lidovém léčitelství a v kulinářství), Přírodní zahrady včetně principů permakultury, Interpretace přírodního a kulturního dědictví, ale rovněž poznávali kulturu dané země, mentalitu lidí, krásy a historické památky, sociální, politické a ekonomické zázemí dané země.

A co více, reprezentovali v zahraničí naše nádherné Beskydy, jedinečné přírodní krásy, historii a kulturu Beskyd. S nabytými poznatky, novými vědomostmi, metodami seznamovali veřejnost, děti a mládež při bezpočtu vzdělávacích programů, které v průběhu roku pořádá.

Návštěva například Islandu je pro každého nezapomenutelný zážitek. Island - to je země vody, mechu, luk a pastvin, kde se od pozdního jara do časného podzimu prohání stáda ovcí. Těch je na Islandu více než 800.000 a obyvatel jen něco málo přes 300.000. K chovu ovcí se váže spousta událostí a festivalů. Produkty z ovčí vlny patří k těm nejžádanějším. Plstění z ovčí vlny patří k dochovaným řemeslným činnostem, které snad na Islandu ovládá každá žena. Island – to je země trolů. Za zmínku například trolyně Grýla, která je dobře známa všem islandským dětem, především pak před vánocemi. Grýla si totiž s sebou odnáší v pytli rozmazlené, lenivé, nevychované, drzé děti. Že vám to připomíná našeho Mikuláše, kterého doprovází čert? Jen ta Grýla vypadá mnohem hrozivěji, strašidelněji.

 

                

Obrázky

IMG-20190413-WA0031