CZ PL EN

Vzdělávání hrou aneb učme se příběhy,legendami (KA1)

Vzdělávání hrou aneb učme se příběhy, legendami …. (ERASMUS+, KA1)

Odborný kurz zaměřený na zavádění inovativních metod do vzdělávacích programů

Výukové metody se neustále vyvíjejí a zdokonalují, což mi jako bývalému pedagogickému pracovníkovi základní školy a současnému lektorovi přírodních věd činí obrovskou radost. Ve školství se na inovativní metody a postupy v předchozích etapách školské historie nekladl důraz, bylo spíše na individuálním přístupu každého vyučujícího, jak zábavnou a hravou formu vzdělávání do výuky zaváděl. Současná doba je plna nových, inovativních metod, spousty možností a příležitostí se skýtá, jak účastníky nadchnout pro vzdělávání, což v porovnání s minulostí nebylo.

Pravdou ale je, že vyučující byli vždy na výuku připraveni, vzdělávací proces a postupy měly jasný řád, logickou posloupnost, proaktivní přístup byl samozřejmostí.

S obrovskou radostí jsem i ve svém věku uvítala možnost se účastnit vzdělávacího kurzu v Rakousku, který byl zaměřen na zavádění inovativních metod a přístupů do vzdělávacích programů zaměřených na přírodní a kulturní dědictví. Jelikož se nyní podílím i na tvorbě vzdělávacích materiálů v dané oblasti, po dobu účasti jsem čerpala spousty nových nápadů, inspirovala se.

Vzpomínky na vyprávění mé babičky, maminky a dalších mi byly vždy inspirací a předlohou k mnohé mé tvorbě, ať už při psaní divadelních scénářů, povídek nebo jen tak předávání těchto utkvělých příběhů ústní formou dalším generacím.

Zaujmout posluchače patří k jedněm nejdůležitějším vlastnostem lektora. A lektorce, která nás formou vyprávění, dochovaných příběhů, legend, mýtů prováděla přírodním a kulturním dědictvím Rakouska, se toto dokonale podařilo. Propojení vyprávění s ukázkami v přímém kontaktu s přírodou Alp, alpských jezer, kulturou a historií Lince a Salzburku dotvářelo celkovou atmosféru kurzu.

 

Rozálie Kretková

 

       

Obrázky

20180502_143904