CZ PL EN

Beskydy pod lupou

 

Přírodní procesy II

Přírodovědný program určený žákům 5. ročníku základní školy. Program řeší téma „Neživá příroda a život“ – kyslík, světlo, teplo, voda, živiny – základní podmínky života. Žáci se naučí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a bude se tak utvářet jejich prvotní ucelený obraz světa. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností. Program využívá specifické metodické a materiální pomůcky, adekvátní daným tématům a je přizpůsoben cílové skupině.

Voda - zkoumání složitých dějů v prostředí potoků a řek, ovlivňující celé životní prostředí. Biodiversita řeky jako nezbytná podmínka procesů, které v ekosystémech probíhají a dávají základ službám, využívaných člověkem, jako je samočištění vody, stabilizace koloběhu živin. Jak potoky a řeky tvořily údolí Lomné a Jablunkovska. Vodní eroze, zkoumání vodních toků, meandry na řece Olši, podloží řeky.

Přírodní procesy II - vzdělávací program

Přírodní procesy II - pracovní listy pro žáky

Přírodní procesy II- pracovní listy s řešením pro vyučující

Přírodní procesy II - pracovní sešit

   

          

Beskydy pod lupou II

Přírodovědný program určený žákům 6. ročníku základní školy. Řeší obšírné a pro žáky velmi atraktivní téma „Z říše hmyzu“. Žáci budou moci zkoumat chování komárů, klíšťat, pozorovat želvušky v mechu, seznámí se s umělou pavučinou jako netradiční metodou lovu hmyzu. Tématem jsou také bezobratlí v lese se zaměřením na kůrovce, feromonové lapače. Další druhy, na které může být bádání zaměřeno: motýli, pavouci, tesaříci, pěnodějky, mravenci - souvislost vymírání druhů hmyzu s nevhodným hospodařením.

Beskydy pod lupou II - vzdělávací program

Beskydy pod lupou II - pracovní listy pro žáky

Beskydy pod lupou II - pracovní listy s řešením pro vyučující

Beskydy pod lupou II - pracovní sešit

         

 

Expedice Beskydy II

Program určený speciálně dětem nadaným a splňující tak podmínku vytvoření alespoň jednoho specifického programu s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - v tomto případě pro žáky nadané (zajišťuje podporu rozvoje nadání dětí v rámci neformálního vzdělávání v zájmovém útvaru).

Přírodovědný program určený žákům 5. – 7. tříd s mimořádným zájmem o přírodu a životní prostředí. Program bude využíván v zájmovém útvaru. V rámci programu se předpokládá, že se žáci účastní dvou víkendových pobytů, během kterých se v různých lokalitách Beskyd budou pod vedením učitele a odborníka na danou tematiku zabývat bádáním v ekosystému voda. Zmapuje se atraktivní tok řeky Lomné

Expedice Beskydy II - vzdělávací program

Expedice Beskydy II - pracovní listy pro žáky

Expedice Beskydy II - pracovní listy s řešením pro vyučující

Expedice Beskydy II - pracovní sešit

 

 

 

Z živočišné říše II

Přírodovědný program určený žákům 7. ročníku základní školy. Řeší téma „Ptáci v lese“. Program úzce souvisí s tématikou ekosystémů. Žáci se budou učit rozpoznávat pobytové znaky ptáků. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností. Program využívá specifické metodické a materiální pomůcky, adekvátní daným tématům a je přizpůsoben cílové skupině.

Z živočišné říše II - vzdělávací program

Z živočišné říše II - pracovní listy pro žáky

Z živočišné říše II - pracovní listy s řešením pro vyučující

Z živočišné říše II - pracovní sešit

 

   

Obrázky

2041ural_owl_4808774_1920.jpg 6611goldcrest_2136503_1920.jpg 4384217558849_765092467665561_7707034424964409746_n.jpg