CZ PL EN

Dotkni se přírody

Dotkni se přírody

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“.

 

Projekt se zaměřuje na zlepšení využití volného času dětí a mládeže, kteří docházejí do volnočasového URSUS zážitkového centra, které se nachází v obci Dolní Lomná v podhůří Beskyd. Aktivity projektu vycházejí z priority dotačního titulu: a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže - podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.

Realizací programů dojde k podnícení či rozvoji schopností a dovedností účastníků v oblasti zdravého životního stylu (pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě, duševní aktivita; zdravá výživa; péče o tělesné, psychické a duchovní hodnoty účastníka), uvědomění si významu zachování tradičních hodnot a zvyků zdravého životního stylu pro organismus; uvědomění si špatných návyků způsobených konzumním způsobem života, aj.

Realizací aktivit dojde k osobnostnímu rozvoji účastníka včetně rozvoje klíčových dovedností, k vytváření úcty a pozitivního přístupu účastníků nejen k sobě samému a komunitě, ale prostřednictvím účasti na programech rovněž k regionu, tradicím a zvykům. Účastníci zapojením do aktivit budou využívat svůj volný čas efektivně a smysluplně.

 

Účelové určení

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

1. Realizace 6 programů: Hrátky s URSÍKEM v Zeleném ráji; Živá zahrada; Za biotopy Karpat; Dotkni se přírody; Hledání pokladu krále šelem; festival „Medvěd – král šelem Karpat“

 

2. Realizace vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ; volnočasové a zájmové organizace

Př. Vývoj Beskyd, Medvídkovo království, Ze života hmyzu, Svět živočichů a rostlin Beskyd; Medvěd – král šelem Karpat; Šelmy Beskyd, Stopy živočichů; Vodní svět Beskyd pod lupou; Přírodní zahrada všemi smysly, Džemy Beskyd, Byliny Beskyd.

 

3. Provoz zážitkového centra; interaktivní expozice U všeho byla a je voda, klubovna, interaktivní zahrada Zelený ráj – CS: děti a mládež do 26 let

4. Výroba a instalace interaktivních prvků a dalšího značení pro expozice a zahradu včetně grafického zpracování (expozice: puzzle a skládačka; zahrada: prvek ke slunečním hodinám a prvky pro ptačí věž)

 

 

 

 

URSUS zážitkové centrum

Projekt podpořený Nadací ČEZ z dotačního titulu „Podpora regionu“.

 

V rámci projektu bude pořízena výroba interaktivních částí pro dílčí část expozice „U všeho byla a je voda“, spec. říční biotop; výroba označení a popisků pro některé prvky na zahradě Zelený ráj a v URSUS zážitkovém centru.