CZ PL EN

URSUS zážitkové centrum VI

URSUS zážitkové centrum VI

 

         

Název projektu: URSUS zážitkové centrum VI

Období realizace projektu: 1.9.2023-31.8.2024

Číslo projektu: 04358/2023/ŽPZ

     

Nezisková organizace infinity-progress z.s., obdržela dotaci od Moravskoslezského kraje na realizaci projektu URSUS zážitkové centrum VI. 

Aktivity tohoto projektu jsou realizovány v URSUS zážitkovém centru a IS CHKO Beskydy v Dolní Lomné, které nezisková organizace infinity-progress z.s. provozuje.

 

Hlavním cílem projektu je u zapojených účastníků podnítit zájem o ochranu životního prostředí, zvýšit osvětu v oblasti klimatických změn, posílit pozitivní přístup k přírodě, její ochraně, přijmutí zodpovědnosti za ochranu a zachování životního prostředí, zvýšit zájem o přírodní hodnoty, přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří Beskydy, které je nedílnou součásti Karpatského pohoří a karpatského přírodního, kulturního a historického dědictví budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům. 

Součástí projektu je rovněž zabezpečení  řádného a bezpečného provozu URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy. 

 

Klíčové aktivity projektu

1. Realizace EVVO programů pro ne/in/formální organizace

2. Realizace osvětových programů na zvyšování ochrany ŽP, významu zachování přírodního a kultur. dědictví MSK 

3. Opravy a údržba vnitřních a venkovních prostor URSUS centra

 

Cílové skupiny projektu

Děti, mládež, dospělí včetně znevýhodněných (spolupráce se SONS, školskými a jinými zařízeními pracující s CS se zdravotním či jiným omezením) 

Rodiny s dětmi včetně znevýhodněných rodin 

Děti MŠ, žáci ZŠ, studenti SŠ MSK

 

Projekt svými klíčovými aktivitami vychází ze strategických cílů Moravskoslezského kraje ukotvených v: Koncepce EVVO 2021+; Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027; Strategie adaptace MSK na dopady klimatických změn.