CZ PL EN

Programy pro vzdělavatele na klimatickou změnu

17.5.2024

Vlivy změny klimatu na biodiverzitu

Změna klimatu má dramatický a mnohostranný dopad na biologickou rozmanitost, což představuje značnou hrozbu pro ekosystémy po celém světě. Zvyšující se teploty, extrémní počasí a změny srážkových vzorů ovlivňují rostliny a živočichy, kteří jsou přizpůsobeni specifickým klimatickým podmínkám. Tyto změny vedou k migraci druhů, změnám ve vegetačních zónách a narušení ekologických rovnovah. 

 

21.5.2024

Význam stojatých a tekoucích vod v krajině

Stojaté a tekoucí vody, mokřady, tůně, potoky a řeky, hrají klíčovou roli v krajině a mají nezastupitelnou roli při  adaptaci na klimatické změny. Mokřady a tůně fungují jako přírodní rezervoáry, které zadržují vodu a pomáhají regulovat povodňové události. Potoky a řeky přispívají ke stabilitě vodních režimů a ovlivňují mikroklima okolní krajiny. Vodní zdroje poskytují důležité prostředí pro biodiverzitu. Zabezpečení udržitelného hospodaření s vodními ekosystémy je klíčové pro adaptaci krajiny k nepředvídaným vlivům klimatických změn, povodně a sucha, požáry.  

 

13.6.2024 a 18.7.2024

Přírodní zahrady aneb posílení odolnosti proti klimatickým změnám

Přírodní zahrady fungují v souladu s přírodou, podporují udržitelné životní prostředí, napomáhají snižovat dopady klimatických změn. Přitahují různé druhy živočichů, ptáky, hmyz, drobné i větší savce, členovce, obojživelníky a plaz. Napomáhají zadržování vody v půdě, snižují erozi a přispívají k udržitelnému hospodaření s vodními zdroji. Přírodní zahrada je otevřená učebna pod širým nebem.

 

 

 

Harmonogram jednotlivých vzdělávacích programů na změnu klimatu 2023/2024

Programy pro vzdělavatele na změnu klimatu 2023/2024

Programy pro vzdělavatele 2023/2024

Obrázky

6618whatsapp_image_2022_09_15_at_10.37.31_2_.jpeg 9628whatsapp_image_2022_09_15_at_10.47.32.jpeg 35181.png 60942.png 9801.png 24182.png