CZ PL EN

SFŽP Přírodní hodnoty Beskyd II

SFŽP  Přírodní hodnoty Beskyd II

Hlavním cílem projektu „Přírodní hodnoty Beskyd II“ je zvýšit dovednosti účastníků cílových skupin (CS) v environmentální oblasti, podnítit a rozvíjet v účastnících CS odpovědnost za životní prostřední, zvyšovat pozitivní přístup k životnímu prostředí, podpořit a zvýšit u účastníků zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby přírody. Zapojením se do aktivit programů dojde u CS ke zvýšení a prohloubení dovedností v environmentální oblasti, k posílení úcty a respektu k přírodě, jejím hodnotám. Aktivity programu jsou založené na interaktivních a badatelských metodách, učení se prostřednictvím prožitků, tvořivosti, týmové práce. Dílčí aktivity projektu jsou tematicky zaměřené na poznávání a prohlubování poznatků o Beskydech přináležejících k Západní karpatské soustavě, přírodních hodnot, vybraných zástupců fauny a flory Beskyd, biotopy (les, louka, řeka, mokřad), geomorfologie a hydrologie Beskyd, CHKO Beskydy.

 

Obrázky

653321.jpeg