CZ PL EN

PARTNERS

PARTNERS

Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Republiki Czeskiej, która zapewnia profesjonalną i praktyczną opiekę nad przyrodą, szczególnie chronionymi obszarami krajobrazowymi, małymi obszarami chronionymi i obszarami ptactwa.

Chroniony Obszar Krajobrazowy Beskidy został ogłoszony 5 marca 1973 r. Dekretem rządowym Ministerstwa Kultury Republiki Czechosłowackiej nr 5373/1973. Jest to największy chroniony obszar krajobrazowy w Republice Czeskiej.

Województwo Morawsko-Śląskie jest jedną z 14 wyższych jednostek samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej. Společnost se specializuje na .... specjalistami w zakresie tłoczenia, spawania, wykańczania i produkcji narzędzi do prasowania i spawania.

 

 

 

 

 

Nasza spółka BAUGAR BUILDINGS, s.r.o. zajmuje się budową i sprzedażą drewnianych, betonowych i blaszanych budynków "pod klucz" z dziesięcioletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Czeska firma BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. została założona w 2000 r. w Bystřicy nad Olzą, gdzie ma swoją siedzibę, hale produkcyjne, obiekty marketingowe, w tym rozwój nowych produktów i biuro techniczne.

Fundacja ČEZ jest najważniejszym partnerem w dziedzinie darowizny dla spółek Grupy ČEZ od 2003 roku.