CZ PL EN

LIFE - Od życia owadów

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zachowanie wybranych gatunków owadów NATURY 2000 i poprawa stanu ich populacji przez odnawianie ich biotopów na terenie transgranicznym (RC – SK) Karpat Zachodnich. W tym celu niezbędne jest połączenie metapopulacji wybranych gatunków na tym obszarze transgranicznym.

Chodzi o następujące gatunki: jelonek rogacz, niepylak mnemozyna, modraszek arion, modraszek nausitous, modraszek telejus, szlaczkoń szafraniec i krasopani hera.

Biotopy podanych gatunków: wilgotne łąki, pastwiska, lasy odroślowe i jasne.

Cele specyficzne:

* Współpraca i łączenie środowisk fachowych

* Oświata, współpraca i łączenie właścicieli i ich stakeholderów oraz społeczności.

 

Cele specyficzne dla infinity-progress z.s.:

1. Realizacja festiwalu czesko-słowackiego „Z życia owadów” (2018-2021)

2. Tworzenie zasadniczych wyników końcowych: