CZ PL EN

Okręg morawsko-śląski – URSUS centum wrażeń 1. Wróć

Okręg morawsko-śląski – URSUS centum wrażeń 1. Wróć

Okręg morawsko-śląski – URSUS centrum wrażeń

Projekt wsparty przez okręg morawsko śląski z tytułu dotacyjnego „Pomoc kształceniu i doradztwu w zakresie środowiska naturalnego”, ŽPZ/03/2018

 

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu „URSUS centrum wrażeń” – w ramach poszczególnych programów i działań projektowych – jest wzbudzenie u uczestników grup docelowych zainteresowania wartościami okręgu morawsko śląskiego, przede wszystkim dziedzictwem przyrodniczym i kulturalnym Beskidów, budowanie szacunku wobec regionu, natury, tradycji.

 

Przeznaczenie docelowe:

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 

III rocznik festiwalu „Niedźwiedź– król drapieżników Karpat” (program całodzienny)

 

Opis programu:

III rocznik festiwalu „Niedźwiedź– król drapieżników Karpat”, którego I rocznik rozpoczęto w sierpniu 2016 r., II rocznik w sierpniu 2017 r. został zrealizowany z pomocy finansowej okręgu morawsko-śląskiego.

Festiwale wśród gości, odpow. uczestników programów spotkały się dużym oddźwiękiem. I rocznik festiwalu odwiedziło ponad 500 uczestników.

 

Program III rocznika zostanie wzbogacony o kolejne działania z ukierunkowaniem na poznawanie fauny i flory Karpat w formie wrażeniowej, programy animacyjne, warsztaty twórcze, czynności kreatywne, pokazy prac rzemieślniczych w nowoczesnym ujęciu. W skład programu wejdą tematycznie skierowane stanowiska, które w poprzednich latach zostały pilotażowo sprawdzone, oraz nowe działania pilotażowe.