CZ PL EN

Pilotní ověřování

V loňském roce jsme pilotně ověřili krásné vzdělávací programy z projektu MŠMT - Beskydy pod lupou. Jedná se o krásné programy, které jsou zaměřené na přírodu Beskyd. Žáci čtvrtých ročníků se seznamovali s biotopem mokřadu, tekoucích a stojatých vod, kde si vyzkoušeli odchyt a určování vodních živočichů. Žáci pátých ročníků se seznámili s geologii Beskyd a v rámci terénní exkurze mohli shlédnout kamenné koule v bývalém kamenolomu.

Program Z živočišné říše, byl určen pro žáky sedmých ročníků a věnoval se ptákům ve městech a obcích. Součásti programu byla také terénní exkurze, kde se žáci seznámili s vodními a mokřadními druhy ptáků.

Poslední vzdělávací program byl pro děti z mateřských škol, kde se seznámili s vodním ekosystémem. Děti mohly pozorovat různé vodní živočichy (blešivec potoční, potápník vroubený, kuňka východní). Součástí programu také byly tvořivé dílničky.

 

Fotografie z pilotního ověřování naleznete zde:

http://ursuscentrum.cz/cz/150-galerie.html

Obrázky

119788802_378724783138984_3980738606414126192_n