CZ PL EN

Festival - Ze života hmyzu

URSUS zážitkové centrum a Informační středisko CHKO Beskydy Vás srdečně zve:

 

na festival „Ze života hmyzu“, který se bude konat v sobotu 26.5.2018 v URSUS zážitkovém centru v Dolní Lomné.

Pilotní ročník tohoto festivalu se koná v rámci programu LIFE, projekt Ze života hmyzu, ve kterém nez. organizace zastává partnerskou funkci. Hlavním koordinátorem celého projektu je Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

 

Cílem festivalu, resp. aktivit, je poskytnout školám a veřejnosti poznatky  o významu a užitečnosti hmyzu, chráněných druzích, biotopech, současném stavu krajiny včetně negativních dopadů v podobě vymírajících druhů, významu soustavy Natura 2000 (evropsky významných druzích a lokalitách) a důležitosti biologické rozmanitosti.

Obrázky

A3 ze života hmyzu verejnost