CZ PL EN

Socrates 2004 - 2007

Socrates 2004 - 2007
Knowledge of Nature
Znalost přírody

 

První účast v mezinárodním projektu znamenala obrovský posun v oblasti neformálního vzdělávání pro subjekty:
                                  - infinity-centrum s.r.o.
                                  - infinity-progress o.s. .

Hlavní podstatou projektu byla výměna zkušeností a poznatků v přírodovědné oblasti, seznámení partnerů s regiony, které zastupovaly. Účastníci se vzájemně obohacovali o nové poznatky a fakta z oblasti ochrany přírody, seznamovali se zástupci místní fauny a flory, s významem chráněných oblastí, národních parků a mnohým dalším.