CZ PL EN

Education for Sustainable Life

Grundtvig 2009 - 2011
Education for Sustainable Life
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Cílem projektu byla výměna zkušeností, poznatků, vzdělávacích metod a přístupů v oblasti udržitelného rozvoje, především pak v oblasti životního prostředí. Účastí v projektu přispěla nezisková organizace ke zvýšení úrovně znalostí a dovedností v ŽP. Hlavním výstupem projektu je sbírka vzdělávacích metod a přístupů, využitelná jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání. Dílčí zkušenosti přispěly ke vzniku konceptu nově otevřeného URSUS zážitkového centra, především pak k vytvoření nosné myšlenky expozice "U všeho byla a je voda". Konzumní způsob života vnáší lidstvu jiné hodnoty života. Lidstvo stále nedoceňuje "pravý" význam vody, vytrácí se v minulosti z generace na generaci přenášený vztah k vodě a jejím hodnotám, úcta a respekt k ní.