CZ PL EN

Ruku v ruce poznávejme Beskydy

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ                                                                      

 

RUKU V RUCE POZNÁVEJME BESKYDY 

Hlavním cílem projektu „Ruku v ruce poznávejme Beskydy“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří  Beskydy. Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu.

Současná konzumní společnost, turbulentní tržní prostředí způsobené globalizací neustále zvyšuje potřeby a tlaky na mladé lidi. Projekt zapojením účastníků do programů podpoří zvýšení kvality života mladých lidí, větší sociální soudržnost, rozvoj tvůrčího potenciálu, snazší přechod z období dětství do dospělosti, osamostatnění se, větší zodpovědnost za svůj život, rodinu, společnost, snadnější vstup na pracovní trh a následné uplatnění.

 

Obrázky

msk