CZ PL EN

EVVO – Přírodní hodnoty Beskyd II

Hlavním cílem projektu "Přírodní hodnoty Beskyd II" je zvýšit dovednosti účastníků cílových skupin

(CS) v environmentální oblasti, podnítit a rozvíjet v účastnících CS odpovědnost za životní

prostředí, zvyšovat pozitivní přístup k životnímu prostředí, podpořit a zvýšit u účastníků zájem o

přírodní hodnoty, krásy, půvaby přírody. Zapojením se do aktivit programů dojde u CS ke zvýšení

a prohloubení dovedností v environmentální oblasti, k posílení úcty a respektu k přírodě, jejím

hodnotám. Aktivity programu jsou založené na interaktivních a badatelských metodách, učení se

prostřednictvím prožitků, tvořivosti, týmové práci. Dílčí aktivity projektu jsou tematicky zaměřené

na poznávání a prohlubování poznatků o Beskydech přináležejících k Západní karpatské soustavě,

přírodních hodnot, vybraných zástupců fauny a flory Beskyd, biotopy (les, louka, řeka, mokřad),

geomorfologie a hydrologie Beskyd, CHKO Beskydy.