CZ PL EN

URSUS zážitkové centrum (IEC)

 

Předmětem projektu URSUS zážitkové centrum je vybudování Interaktivního ekologického centra I. a II. etapa v obci Dolní Lomná (IEC Dolní Lomná).

 

Interaktivní ekologické centrum I. etapa představuje:

* Rekonstrukce objektu č. p. 26 v Dolní Lomné na „Interaktivní ekologické centrum“ a vybudování:

a) interaktivní expozice s environmentální tematikou

b) Sociální zázemí pro návštěvníky včetně bezbariérového

c) Prodejna suvenýrů

d) Přednášková místnost

e) Kancelář

f) 2 terasy

g) Zpevněné plochy s 8 parkovacími místy, z toho 1 pro tělesně postižené osoby

 

Název: Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné

Akronym: IEC

Uživatelský název: URSUS zážitkové centrum

Číslo a název operačního programu: CZ. 1.10; ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Název oblasti podpory: Rozvoj cestovního ruchu

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/11.01383

Příjemce a koordinátor projektu: infinity-progress o.s.

 

Interaktivní ekologické centrum II. etapa představuje:

* Uvedení do provozu kinosálu, který slouží k promítání 2D a 3D filmů, pořádání

konferencí, seminářů, přednášek

* Pořízení technického vybavení pro promítání

* Natočení historicky prvního 3D filmu Beskydská zákoutí

* Zpracování a uvedení do provozu audiovizuálního vybavení s environmentální tematikou.

AV vybavení je součástí vnitřních expozic, které byly vybudovány v rámci I. etapy.

* Zpracování, vybudování a uvedení do provozu zážitkové zahrady včetně interaktivních,

vzdělávacích a relaxačních prvků

Projekt navazuje na I. etapu IEC.

 

 

Název: Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné – II. etapa

Akronym: IEC

Uživatelský název: URSUS zážitkové centrum

Číslo a název operačního programu: CZ. 1.10; ROP NUTS II Moravskoslezsko

Název oblasti podpory: Rozvoj cestovního ruchu

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/11.01442

Příjemce a koordinátor projektu: infinity-progress o.s.

 

Projekt navazuje na I. etapu IEC.

 

Cílem projektů je rozšířit nabídku atraktivit cestovního ruchu a dosáhnout zvýšeného zapojení veřejnosti do procesu rozvoje environmentálního myšlení, zvyšování osvěty v oblasti ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů, propagaci přírodní a kulturní krásy regionu. IEC je podporováno Správou CHKO Beskydy.

 

Projekt Interaktivní ekologické centrum I. etapa a Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné II. etapa je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z finančních prostředků občanského sdružení infinity-progress o.s