CZ PL EN

MSK - Přírodní dědictví Beskyd

 

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/03/2018

 

Hlavní cíl projektu:

 

Hlavním cílem projektu „Přírodní dědictví Beskyd“ je uhradit účastníkům projektu hromadnou dopravu do URSUS zážitkového centra, kde se budou účastnit  programů EVVO.

 

Cílem programů EVVO je podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří  Beskydy, které je nedílnou součásti Karpatského pohoří a karpatského přírodního, kulturního a historického dědictví. Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu. 

 

Cílové skupiny:

1.        Děti MŠ

2.        Žáci ZŠ

3.        Studenti SŠ