CZ PL EN

SFŽP

Název:  Přírodní hodnoty Beskyd

od 2.1.2017 do 31.12.2017

Hlavním cílem projektu "Přírodní hodnoty Beskyd" je zvýšit dovednosti účastníků cílových skupin (CS) v environmentální oblasti, podnítit a rozvíjet v účastnících CS odpovědnost za životní prostředí, zvyšovat pozitivní přístup k životnímu prostředí, podpořit a zvýšit u účastníků zájem o přírodní hodnoty, krásy a půvaby přírody.  Zapojením účastníků do aktivit programů dojde u CS ke zvýšení a prohloubení dovedností v environmentální oblasti, k posílení úcty a respektu k přírodě, jejím hodnotám. Aktivity programu jsou založené na interaktivních metodách, učení se prostřednictvím prožitků, tvořivosti, týmové práci .